LIDMAATSCHAP EN GIFTEN

[contact-form-7 id=”21″]

Inschrijvingsinformatie en voorwaarden

Nieuwe leden kunnen met dit formulier online inschrijven. Betaling gebeurt door overschrijving van het gepaste bedrag (1) op volgend rekeningnummer van vzw KOZA:
IBAN: BE09001458914857
BIC: GEBABEBB

(U moet alle velden van deze formulier invullen om te kunnen doorsturen)

TOETREDINGSVOORWAARDEN: Elke persoon, die minimum 18 jaar oud is en wettelijk bekwaam is om contract af te sluiten, kan lid worden van vzw KOZA. Er zijn twee soorten lidmaatschap: (2) Actief lid: Deze status is behouden voor de particulieren en vrijwilligers die zich willen inzetten voor de activiteiten van de vereniging en betalen een vergoeding. Zij hebben het recht om te stemmen op de jaarlijkse Algemene Vergadering en buitengewone vergadering. Het actief lidmaatschap bedraagt jaarlijks (1) €…. (3) Passief lid: Deze inschrijving is (1) €… . De leden worden op de hoogte gebracht van alle activiteiten via e-mail en sms. Passieve leden hebben geen stemrecht op de Algemene vergadering en buitengewone vergadering. Duur en beëindiging van het lidmaatschap: Duur: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één jaar, academiejaar, en het lid stemt voor een t stilzwijgende verlenging tenzij ze tijdig per e-mail aan het bestuur de opzegging van het lidmaatschap bekend maakt. Beëindiging: Het lid kan zijn lidmaatschap te allen tijde beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar vzw KOZA. Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald.

Informatie giften

VZW Koza is een vereninging zonder winstoogmerk maar om bepaalde activiteiten te vergoeden zijn giften dan ook altijd welkom. Helaas kunnen we geen wettelijke attesten verstrekken voor belastingaftrek maar indien u wenst kunt u alijd een gift doen op de volgende rekeningnummer:
IBAN: BE09001458914857
BIC: GEBABEBB
Mededeling: “Gift VZW Koza”